Architektonické studie a návrhy, design

Děláme návrhy novostaveb i rekonstrukcí stávajících staveb včetně návrhů interiérů

Postup zpracování architektonické studie

1

Analýza vstupních podkladů

Stanovení stavebního programu, vstupních podkladů ke studii, zaměření
2

Úvodní návrh architektonické studie

Architektonická studie s řešením všech klíčových aspektů zadání a okolností 
3

Prezentace, konzultace, projednání + úpravy

Architektonická studie prezentovaná všem zúčastněným objasňující navržená řešení
4

Finální podoba architektonické studie

Kompletní architektonická studie se zapracovanými úpravami splňující požadavky z projednání
architektonická-studie-bytového-domu

Architektonická studie bytového domu Biskupská

Návrh řešení komfortního moderního bydlení s komerčními prostory a podzemním parkováním v centru Ostravy. Více...

architektonická-studie-administrativni-budovy

Architektonická studie administrativní budovy

Návrh novostavby nového sídla v Hradci Králové pro firmu Lesy ČR a.s..Více...

architektonická-studie-bytového-domu

Architektonická studie nové školy pro Říčany

Architektonická studie řeší návrh nové 9 třídní základní školy a její okolí včetně sportovní haly-tělocvičny a venkovních hřišť. Součástí je i nové řešení parkové úpravy veřejného prostranství Komenského náměstí. Více...

architektonická-studie-bytového-domu

Architektonická studie vstupu a recepce MPO

Návrh úprav vstupu historické budovy Ministerstva Více...

architektonická-studie-bytového-domu

Architektonická studie sportovní haly pro ZČÚ

Architektonická studie navrhuje řešení novostavby sportovní haly - tělocvičny pro výuku pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Sportovní hala je zakomponována do budovy spolu s dalšími prostory pro výuku, pedagogické pracovníky a výzkum. Zároveň je vyřešeno kapacitní parkování pro celý areál nacházející se v centrální části Plzně.

architektonická-studie-sportovní-haly

Architektonická studie sportovní haly Nová Paka

Návrh novostavby sportovní haly určené pro výuku tělesné výchovy a činnost sportovních klubů na pozemku gymnázia a domova mládeže.

architektonická-studie-socialního-bydlení

Architektonická studie bytového domu Polička

Návrh řešení dostavby a přestavby stávajícího objektu dětského domova  na dostupné městské bydlení obklopené zelení v centrální části města.

architektonická-studie-přístavby-školy

Architektonická studie přístavby multifunkčního sálu a učeben základní umělecké školy v Úpici

Architektonická studie řeší návrh rozšíření kapacity základní umělecké školy situované v historické vile s veřejně přístupnou zahradou plnící funkci městského parku. Navržený minimalistický objekt tyto kvality respektuje a doplňuje o moderní prostory sloužící výuce a prezentaci. Více...

architektonická-studie-komunitního-centra

Architektonická studie komunitního centra Hloubětín

Návrh novostavby komunitního centra navazuje na stávající historickou venkovskou urbanistickou strukturu a původní charakter místa, nyní již rozsáhlé městské části Prahy. Vnitřní prostory centra s kavárnou, společenským sálem, knihovnou a klubovnami jsou propojeny s navrženou komunitní zahradou ve vnitrobloku a dohromady tak poskytují moderní a příjemné prostory podporující rozvoj komunit a sociální interakce. Více...

architektonická-studie-náměstí-praha

Urbanisticko - architektonická studie Vítězného náměstí 

Navržena parková koncepce řešení náměstí s prioritou pro majoritní užívání pěšími. Prostory náměstí jsou vytvořeny členěním ploch a návrhem zeleně, navazují na urbanistickou strukturu dle návrhu A. Engela. Centrální část náměstí je mírně vyvýšená s instalací monumentu – uměleckého díla nad inovativně navrženým středovým podpovrchovým křížením stávající intenzivní automobilové dopravy. Více...

Adresa

Vršovická 897
10100 Praha

Kontakt
  • info@archsign.cz
  • +608159681
Link
  • www.archsign.cz

Napište nám!

Created with Mobirise - More info